Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: +421910271662
Email: info@onlinezahrady.sk
Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Fakturačná adresa:
Yevheniia Fedorenko
Agátová 4301/1
Dubnica nad Váhom 018 41

IČO: 51796457
DIČ: 3120331104
IČ DPH: SK3120331104

Sme platcami DPH.

Zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Trenčín,
číslo živnostenského registra: 350-41633.
Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tn@soi.sk
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08

Kontaktný formulár